Špečializácia

Špecializujeme sa na prečerpávacie stanice s väčším výkonom respektíve pre priemyselné použitie.

Servis a výmena kanalizačných prečerpávačiek

Špecializujeme sa na prečerpávacie stanice s väčším výkonom respektíve pre priemyselné použitie.

Sú to prečerpávacie stanice na ČOV, Obecné a rôzne iné.
K dispozícii máme vlastné riadiace jednotky a plavákové systémy.

Skúsenosti:
Ťažká technika 100%
Profesionálny prístup 100%
Servis prečerpávacích staníc 100%

Postup práce:

Obhliadka

Prvým krokom  k dobre vykonanej práci je obhliadka, vďaka ktorej určíme rozsah práce, orientačnú cenu a dobu realizácie.

Návrh dostupných riešení

Výmena čerpadla –
Zapožičanie čerpadla –
Oprava čerpadla –
Nová riadenie –
Oprava riadenie –

Identifikácia poruchy

IDENTIFIKÁCIU PORUCHY možno rozdeliť do dvoch častí:

  • Mechanická

V prípade mechanickej poruchy prečerpávacej stanice sa vytiahne čerpadlo ,ktoré sa následne rozoberie , vyčistí a identifikuje sa porucha.

  • Elektronická

 V prípade elektronickej poruchy premeria čerpadlo + automatiku a následne vyhodnotí poruchu.

Výjazd

Je realizovaný zväčša do dvoch hodín od objednania.

Obhliadka

Prvým krokom  k dobre vykonanej práci je obhliadka, vďaka ktorej určíme rozsah práce, orientačnú cenu a dobu realizácie.

Identifikácia poruchy

IDENTIFIKÁCIU PORUCHY možno rozdeliť do dvoch častí:

  • Mechanická

V prípade mechanickej poruchy prečerpávacej stanice sa vytiahne čerpadlo ,ktoré sa následne rozoberie , vyčistí a identifikuje sa porucha.

  • Elektronická

 V prípade elektronickej poruchy premeria čerpadlo + automatiku a následne vyhodnotí poruchu.

Návrh dostupných riešení

  • Výmena čerpadla
  • Zapožičanie čerpadla
  • Oprava čerpadla
  • Nová riadenie
  • Oprava riadenie

Výjazd

Je realizovaný zväčša do dvoch hodín od objednania.